کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

ریال۴,۰۰۰,۰۰۰

تبریز سلامت

دوره انتخابی شما کمک های اولیه و فوریت های پزشکی است، طول این دوره ۴۵ساعت است

که زمان برگزاری آن بعد از تکمیل ظرفیت از طریق تماس تلفنی (با شماره ای که در قسمت بعدی  ثبت نام ، ثبت خواهید کرد ) اعلام می شود.

 

توضیحات

کمک های اولیه

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی The First Aid And Emergency Medicine

مقدمه: در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی  نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در  محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش  آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.
اهداف:  –  افزایش سطح دانش و توانایی های افراد جامعه درباره  کمک های اولیه و فوریت های پزشکی. – فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سطح سلامت در جامعه.
شرایط پذیرش: تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملکرد بدن  انسان می توانند در این دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.
توانایی های فراگیر در پایان دوره: فراگیر می توانند تا حضور کادر درمانی در صحنه حادثه،  اقدامات اولیه را به منظور نجات جان مصدوم  را به کارگیرد.

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

There are no products
0

Your Cart