پیشگیری و مهار درد در حرکات اصلاحی

ریال۳,۰۰۰,۰۰۰

کارگاه آموزشی انتخابی شما ، پیشگیری و مهار درد در حرکات اصلاحی می باشد

که زمان برگزاری آن بعد از تکمیل ظرفیت از طریق تماس تلفنی (با شماره ای که در قسمت بعدی  ثبت نام ، ثبت خواهید کرد ) اعلام می شود.

 

 

There are no products
0

Your Cart