دستیار کنار دندانپزشک

ریال۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

دوره انتخابی شما دستیار کنار دندانپزشک است، طول این دوره ۱۰۰ ساعت است

که زمان برگزاری آن بعد از تکمیل ظرفیت از طریق تماس تلفنی (با شماره ای که در قسمت بعدی  ثبت نام ، ثبت خواهید کرد ) اعلام می شود.

 

توضیحات

دستیار کنار دندانپزشک

دستیار کنار دندانپزشک Dental Assistant

مقدمه: از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در  این حوزه فعالایت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده ها  جهت ارتقا  کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشیگیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد.

لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا برنامه آموزشی حاضر به ترتیب دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار  در مراکز درمانی و مطب های دندانپزشکی می باشد.

هدف: آشنایی و توانمندسازی مخاطبین به عنوان دستیار کنار دندانپزشک.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره: – روش های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر در دندانپزشکی را بداند. – لوازم و تجهیزات مورد استفاده جهت درمان بیماران در دندانپزشکی را بشناسد. – به عنوان دستیار در کنار دندانپزشکی فعالایت  نماید.

دستیار کنار دندانپزشک

There are no products
0

Your Cart