تکنسین مقدماتی داروخانه

ریال۸,۰۰۰,۰۰۰

دوره انتخابی شما تکنسین مقدماتی داروخانه است، طول این دوره ۱۰۰ است

که زمان برگزاری آن بعد از تکمیل ظرفیت از طریق تماس تلفنی (با شماره ای که در قسمت بعدی  ثبت نام ، ثبت خواهید کرد ) اعلام می شود.

توضیحات

تکنسین داروخانه مقدماتی

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه Primary Education Of Pharmacy Technician

مقدمه: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با  سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچک ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر  افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثرا  به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم  با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می شود.
هدف: آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه
شرایط پذیرش: این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که دارای متقاضی کار در داروخانه ها هستند، در نظر گرفته  شده است.
توانمندی های فراگیر در پایان دوره: – اشکال دارویی را شناسایی کند. – دسته های درمانی داروها را بشناسد. – فرآورده های آرایشی و بهداشتی را شناسایی کند. – انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهد. – کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را بشناسد. – نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند. – قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد. – روش های نسخه خوانی را به کار ببرد. – کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهد.

تکنسین مقدماتی داروخانه

There are no products
0

Your Cart