ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحی

ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ریال۳,۵۰۰,۰۰۰

 

تبریز سلامتدوره انتخابی شما ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحی است،

که زمان برگزاری آن بعد از تکمیل ظرفیت از طریق تماس تلفنی (با شماره ای که در قسمت بعدی  ثبت نام ، ثبت خواهید کرد ) اعلام می شود.

هزینه ثبت نام دارای تخفیف می باشد.

کاربر گرامی برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره حتما در پایین بخش توضیحات را مطالعه نمایید.

برای ثبت نام ابتدا نوع ثبت نام را انتخاب کنید و سپس بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

صاف
شناسه محصول: نامعلوم

توضیحات

آسیب ورزشی

آسیب های ورزشی ناشی از فعالیت های جسمانی است که به منظور گذراندن اوقات فراغت یا هدفی تخصصی تر انجام می شود. این آسیب ها همچنین می تواند حاصل بروز حوادث و یا فعالیت بیش از حد(پرکاری) باشد و الزاماً با آسیب های ناشی از فعالیت های غیرورزشی تفاوتی ندارد. در علوم ورزشی آسیب دیدگی را می توان هر گونه شرایط جسمانی یا پزشکی دانست که از شرکت بازیکن در مسابقه یا تمرین جلوگیری میکند. آسیب های ورزشی را می توان به صورت پیوستاری فرض کرد که در یک سو آسیب های کوچک(مانند پیچیدگی انگشت هنگام گرفتن توپ) و در سوی دیگر آسیب های شدید(مانند آسیب مغزی در مسابقه بوکس که امکان دارد فرد تا ۴۰ روز در کما باشد) قرار دارد.
در ورزش پذیرش تعریف واحد و قابل قبول از آسیب ورزشی مشکل است زیرا آن چیزی که در یک رشته ی ورزشی ممکن است آسیب تلقی شود در رشته ی دیگر اینگونه تلقی نشود. در مطالعات مختلف تعاریف مختلفی را مشاهده می کنیم، مانند: مدت زمان از دست دادن رقابت یا تمرین ناشی از یک حادثه، ادعای خسارت از بیمه و درمان بیمارستانی.
در کنار مشکل تعریف آسیب، مشکل دیگری مثل تعریف شدت آسیب وجود دارد. تعاریف توصیفی مانند: کوچک، متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. اما نوع تعاریف نیز موجب گمراهی خواهد شد زیرا برخی آسیب های کوچک بر اساس از دست دادن زمان شرکت در فعالیت می باشد و می تواند شامل صدمه ی قابل توجه به بافت باشد. بنابراین ترجیح داده می شود که تعریف شدت آسیب بر اساس نتیجه ی آسیب باشد تا هر موضوع دیگری.

There are no products
0

Your Cart