دسته: نماشگاه

نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی تبریز ۰

نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی تبریز

غرفه تبریز سلامت در نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی تبریز ، زمان ۲۲ لغایت ۲۹ شهریور ماه۹۸ حضور شهردار کلانشهر تبریز جناب آقای مهندس ایرج شهین باهر در غرفه تبریزسلامت و بازدید از عملکرد رضایت بخش موسسه در حوزه های علمی ، آموزشی ، ورزشی و سلامت   ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۲ مکان نمایشگاه بین المللی تبریز ، سالن آذربایجان غرفه ۳۱۶ منتظر حضور گرم شما جهت بازدید از غرفه تبریزسلامت مرجع تخصصی برگزاری دوره های علمی ،پزشکی ، ورزشی، پژوهشی و آموزشهای آزاد در ایران هستیم   حضور پور شور و استقبال شهروندان عزیز تبریزی...

There are no products
0

Your Cart