دسته: حرکات اصلاحی

۰

زانو پرانتزی و حرکات اصلاحی آن

ژنوواروم، زانوی درون گرد، زانو پرانتزی یا پاکمانی ( واروس بیش از حد ) اختلال در مفصل زانو است که در آن زانو ها از هم فاصله زیادی می گیرند. در این عارضه زاویه درشت نی- رانی به ۱۸۰ درجه نزدیک شده یا ازآن بیشتر می شود و بالطبع زاویه Q کاهش می یابد. این عارضه می تواند وضعیتی یا ساختاری باشد. نوع ساختاری آن در نتیجه اختلالات و تغییر شکل های استخوانی عارض می شود. نوع وضعیتی آن در اثر ترکیبی از موقعیت های مفصلی، که باعث راستایی غلط در زانو می شوند بدون اینکه در استخوان های دراز...

۰

جلوگیری از ناهنجاری های ستون فقرات با ورزش

با ورزش و فعالیت فیزیکی منظم می‌توان از بروز ناهنجاری های ستون فقرات و قامتی پیشگیری کرد. خمیدگی رو به جلو(قوز)، خمیدگی به پشت و جلو آمدن شکم و انحنای جانبی ستون فقرات از شایع‌ترین ناهنجاری های اسکلتی عضلانی هستند که این ناهنجاری‌ها می‌توانند علل مختلفی داشته باشند که عمدتا مادرزادی و ارثی هستند. یکی دیگر از شایع‌ترین علل بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی علل وضعیتی و قرار گرفتن در وضعیت‌های غلط است که این ناهنجاری در جوانان و نوجوانان بیشتر دیده می‌شود. بی‌توجهی به ناهنجاری های اسکلتی عضلانی می‌تواند سبب ایجاد تغییرات پاتولوژیک در افراد شود و این مسئله...

۰

ناهنجاری پشت گرد یا کیفوز وحرکات اصلاحی

افزایش بیش از حد طبیعی انحنای فوقانی پشت را گوژپشتی،پشت گرد یا کیفوز می نامند.کیفوز به دو صورت کیفوز مادرزادی و کیفوز اکتسابی دیده می شود. کیفوز را به لحاظ منطقه گرفتار به دو نوع تقسیم می کنند: عمومی و موضعی کیفوز عمومی:این نوع کیفوز در تمام طول مهره ها دیده می شود. کیفوز موضعی:کیفوز در منطقه محدودی از ستون مهره ها دیه می شود، مثل کیفوز پشتی.کیفوز را به لحاظ اینکه با حرکات اصلاحی قابل اصلاح باشد یا نباشد به دو نوع تقسیم بندی می کنند: ۱-کیفوز برگشت پذیر یا کیفوز متحرک مثل کیفوز ناشی از ضعف عضلات و...

۰

حرکات اصلاحی چیست؟

حرکات اصلاحی یکی از بخش های تربیت بدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری های جسمانی توسط تمرین های بدنی است.به عبارت دیگر حرکات اصلاحی عبارتاستاز برنامه ای  ورزشی وحرکتی که در آن با اجرای تمرین های خاص عملکرد وساختمان بدن تغییر می کندواصلاح میشود.شاید نتوان معیار ثابت ومشخصی برای وضعیت بدنی تمام افراد به صورت یکسان در نظر گرفت زیرا این موضوع در ارتباطبا مکانیک بدن وتحت تاثیر عملکرد دستگاه های مختلف بدن از جمله اسکلت وعضلات است. . اما آنچه اهمیت دارد این است که یک وضعیت بدنی مناسب تر خستگی کمتر وکارایی بیشتر دارد.عوامل...

There are no products
0

Your Cart