دسته: دوره های آموزشی پزشکی ورزشی

۱۶ مرداد روز جهاد دانشگاهی ۰

۱۶ مرداد روز جهاد دانشگاهی

پیامهای تبریک جداگانه بوسف جاویدان مدیرعامل موسسه انصارولایت آذربایجان به ریاست سازمانهای جهاددانشگاهی استان آذربایجانشرقی و آذربایجان غربی و تمامی جهادگران عرصه علمی،پژوهشی

There are no products
0

Your Cart