بخش های فیزیوتراپی-دستگاه های فیزیوتراپی

 دستگاه ها و بخش های فیزیوتراپی

یک مرکز فيزيوتراپی شامل بخش های زير است :

 •  الکتروتراپي

        ●   حرکت درماني و مکانو تراپي

        ●   آب درماني يا هيدروتراپي

1

◄   الكتروتراپي
دستگاه هاي مورد استفاده در الكتروتراپي با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگي ، بازآموزي و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندي مي‌شود :

+   استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infrared)
اشعه مادون قرمز جرياني با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم مي‌باشد كه وقتي با بدن برخورد مي كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان مي‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدي كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند مي شود.
●   موارد كاربرد :
»» كاهـــش درد
»» كاهش اسپـاسم
»» كاهـش سفتي
»» افزايش دامنه حركتي
»» صدمات و ضايعات ورزشي
»» آماده سازي بيمار براي انجام حركات‌ ورزشي‌ و تكنيكهاي ‌درماني

+   استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack)
كيسه مخصوصي است كه داراي گرماي مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهاي زير را دارد.
●   موارد كاربرد :
»» كاهش اسپاسـم
»» كاهــش درد
»» كاهش‌چسبندگي
»» کاهش سفتي بافت نرم
»» فزايش دامنه حركتي
»» كاهش گرفتگي عضله
»» آماده‌سازي‌‌ بيمار‌ براي‌ انجام‌ حركات‌ ورزشي‌ و تكنيكهاي‌ درماني

+   استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultrasound)
اشعه مافوق صوت با فركانس بيش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 وات بر سانتيمتر مربع با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرماي عمقي در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيري غشاء سلولي و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا مي‌شود.

2

      ●   موارد كاربرد :
»» از بين بردن چسبندگي
»» كاهش التهاب
»» كاهش اسپاسم عضلاني
»» كاهش درد و …
»» آزاد‌سازي‌‌ بافت‌ از مواد دردزا
»» افزايش‌دامنه‌حركتي

+   استفاده از امواج دياترمي (SWD : Short Wave Diathermy , MWD : Microwave Diathermy)
از انواع امواج كوتاه راديويي است که طول موج SWD مورد استفاده در فيزيوتراپي 11متر و فركانس آن 12.27 مگاسيكل مي‌باشد.
طول موج MWD مورد استفاده در فيزيوتراپي 12 متر و فرکانس آن 2450 مگاسيکل مي باشد که باعث ايجاد گرماي عميقي در ناحيه درمان مي شود.
●   موارد كاربرد :
»» كاهش اسپاسم
»» كاهش درد
»» افزايش دامنه حرکتي

3

+   استفاده از جريان گالوانيک (Galvanic)
در عضلاتي که به علت قطع عصب و يا ضايعه عصبي قادر به انقباض نيستند ، زمان تحريک بالايي لازم است تا جريان به همه فيبر هاي عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جريان گالوانيک با شدت 0.5 تا 2.5 ميلي آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ، زمان تحريک 100 و 300 و 1000 و 3000 ميلي ثانيه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله مي شوند.
●   موارد كاربرد :
»» ضايعات نخاعي
»» قطع عصب
»»  نروپاتيهاي شديد

+   استفاده از جريان فاراديک (FAR : Faradic)
جرياني با زمان تحريك كوتاه است يعني با زمان تحريك 0.1 و 0.3 و 1 و 3 ميلي‌ثانيه و در مواردي كه عصب سالم بوده ولي عضله توانايي لازم براي انقباض را ندارد به كار مي رود.
●   موارد كاربرد :
»» سكته مغزي
»» بيماران ناتوان
»» بعد از تاندون ترانسفر
»» سالمندان ناتوان C.V.A
»» نروپاتيهاي خفيف و ميوپاتيها

+   استفاده از جريان هاي پرفرکانس (IF : Interferential)
در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد مي شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقي و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده مي‌شود.
●   موارد كاربرد :
»» كــاهــش درد
»» كاهش التهاب
»» تقويت عضلات
»»  كــاهــش ادم
»» بازآموزي عضلات
»» درمان‌ بي‌اختياري ‌ادرار

4

+   (TENS : Transcutaneous electrical nerve stimulation)
يعني با استفاده از جريان الكتريكي از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان شويم و جرياني با فركانس 50 تا 150 هرتز مي باشد كه شدت آن بين 12 الي 30 ميلي آمپر مي باشد كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه اي و نرمال طراحي شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح آندروفين باعث تشكيل درد مي شود.

5

 •       موارد كاربرد :

  »» كاهش‌ دردهاي عصبي

  »» كاهــش اسپاسم

  »» كاهش دردهاي متعاقب اعمال جراحي

  »» كاهش ‌دردهاي ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشي

  »» كاهش دردهاي مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و …

        + جریان ولتاژ بالا (HV : High Voltage)

جریان ولتاژ بالا   (HV : High Voltage) در فیزیوتراپی

جریان پالس با ولتاژ بالا

High voltage pulsed current

جریانی که ولتاژ آن 100 تا 500 ولت بوده با موج های دوقله ای منوفازیک (Twin Peak Monophasic) و دیوریشن کوتاه برای هر پالس.

 • موارد كاربرد :

  »» ترمیم زخم مانند زخم های فشاری

»» کاهش درد

»»کاهش ادم

»»بازآموزی عضلات عصب دار

+   استفاده از اشعه ليزر (Light amplification by stimulated emission of radiation)
تقويت نور بوسيله گسيل تشعشع تحريك شده که به اختصار ، ليزر خوانده مي شود. در فيزيو تراپي از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و … استفاده مي شود.

6

 • موارد كاربرد :

  »» كاهش التهاب

  »» كاهش درد

  »» كاهش چسبندگي

  »» تاندونيت و بورسيت

        +(UV : Ultraviolet)

  اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ كمتر از 0.1 ميلي متر است و با تأثيرات شيميايي كه در بافت هاي بدن ايجاد مي كند جهت درمان برخي از اختلالات و بيماريهاي پوستي و جلدي به كار مي رود و بنابراين جريان خون و در نتيجه ساخت و ساز در ناحيه را افزايش داده و به ساخته شدن ويتامين D نيز كمك مي شود.

        ●   موارد كاربرد :

  »» ترميم زخم بستر

»»ضایعات پوستی
»» استئو مالاسي
»» آکنه یا جوش های صورت

◄   حرکت درماني و مكانوتراپي
در ورزش درماني با توجه به اينكه مشكل بيمار محدوديت حركتي ، كوتاهي يا ضعف و ناتواني عضله است تكنيكهاي درماني مانند Mobilization ، Hold Relax ، P.N.F و ورزشهاي ايزومتريك و ورزشهاي مقاومتي برنامه ريزي شده و با استفاده از وسايل موجود در فيزيوتراپي از قبيل فنر ، قرقره ، وزنه ، صندلي چهار سر ، پارالل ، دوچرخه ثابت ، چرخ شانه ، نردبان شانه ، كشش مكانيكي گردن و … هدف درماني پيگيري مي شود كه ورزش درماني در دستور فيزيوتراپي تحت عنوان EXS مطرح مي شود.

◄   آب درماني يا هيدروتراپي
استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درماني را هيدروتراپي مي نامند . در فيزيوتراپي از خواص درماني آب در جهت كاهش اسپاسم و كاهش سفتي مفاصل و … استفاده مي شود.

 7

      +   موارد كاربرد :
●   افراد CP
●   رفع خستگي
●   كاهش‌ استرسهاي ‌روحي‌ و رواني
●   بيماريهاي‌ روماتيسمي‌‌ مانند آرتريت‌ روماتوئيد و …

موضوعات فیزیوتراپی

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart