پیام مدیر عامل

به مقوله سلامت باید به عنوان یک اصل مهم نگاه ویژه کرد چرا که سلامتی محقق نمی شود مگر با اصل مهم دیگر که آن هم مقوله ورزش می باشد .

امید است با تلاشهای خادمان تبریزسلامت گامی موثر ، هرچند کوچک در جهت ارتقاء سطح سلامت شهروندان عزیزمان برداشته باشیم.

آرزوی بنده حقیر حرکت به سوی اعتلای شهری سالم با شهروندی سالم وتندرست و ورزشکار انشاالله.

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart