همکاری دو جانبه ‌مابین جهاد دانشگاهی ارومیه و موسسه انصار ولایت آذربایجان (ارومیه سلامت)

قرارداد همکاری

به پاس حمایت و قدردانی از مردم شریف استان آذربایجانغربی و پیشنهادات و درخواست های مکرر از طرف این عزیزان جهت همکاری و حضور موسسه در این خطه و سهولت شرکت در دوره ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موسسه و بحث بعد مسافت حضور مردم بزرگوار استان در دوره های آموزشی در شهر تبریز موسسه انصارولایت آذربایجان(تبریز سلامت) قراردادهمکاری مشترک با جهاد دانشگاهی استان آذربایجانغربی امضاکرد و در این استان معاونت آموزش موسسه طبق مصوبه هیات مدیره و صدور مجوز با عنوان ارومیه سلامت فعالیت خواهد نمود.درتفاهم نامه همکاری آمده است، در راستای همکاری های مشترک و بمنظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و توانایی های علمی،پژوهشی،اجرایی،سلامت و تفاهم نامه همکاری دوجانبه ای فی مابین جهاد دانشگاهی استان آذربایجانغربی به نمایندگی آقای دکتر رستم زاده رئیس جهاد دانشگاهی استان و موسسه انصارولایت آذربایجان(ارومیه سلامت) به نمایندگی جناب آقای یوسف جاویدان مدیرعامل موسسه به امضا رسید.

در این جلسه طرفین با تاکید به استفاده طرفین از امکانات موجود و اهتمام ویژه جهت اجرایی نمودن اهداف تفاهم نامه و استفاده از تجربیات موسسه که نقش بسیار عمده در ارتقا سطح علمی و سلامت و ایجادزمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر دانش آموختگان و تسهیل تجاری سازی درسال رونق اقتصاد به فرمایش مقام معظم رهبری می باشد را شدند.

لازم به ذکر می باشد طبق اهداف تفاهم نامه مقرر گردید بستر مناسب علمی،آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف برای عموم شهروندان ارومیه ای که لیست تمامی دوره های مورد نظر در سایت tabrizsalamat.irموجود می باشد برگزار و در پایان دوره ها برای فراگیرانی که با موفقیت دوره را سپری کرده باشند مدرک معتبر و قابل ترجمه صادر گردد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart