نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی تبریز


غرفه تبریز سلامت در نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی تبریز ، زمان ۲۲ لغایت ۲۹ شهریور ماه۹۸

حضور شهردار کلانشهر تبریز جناب آقای مهندس ایرج شهین باهر در غرفه تبریزسلامت و بازدید از عملکرد رضایت بخش موسسه در حوزه های علمی ، آموزشی ، ورزشی و سلامت

 

نخستین نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی

شهردار تبریز

ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۲

مکان نمایشگاه بین المللی تبریز ، سالن آذربایجان غرفه ۳۱۶

منتظر حضور گرم شما جهت بازدید از غرفه تبریزسلامت مرجع تخصصی برگزاری دوره های علمی ،پزشکی ، ورزشی، پژوهشی و آموزشهای آزاد در ایران هستیم


 

حضور پور شور و استقبال شهروندان عزیز تبریزی از غرفه تبریزسلامت در نخستین نمایشگاه کتابهای آموزشی و کمک آموزشی تبریز

 

شش

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart