ریاست شورا و سلامت در پینت بال

اعضای گروه تبریز سلامت به همراه مسئولین مرکز سلامت شهرداری تبریز و ریاست محترم شورای اسلامی شهر تبریز به همراه ریاست پینت بال استان در بازی پر هیجان پینت بال

 

روز جمعه مورخه 93/09/15 در مجموعه پینت بال ائل گلی تبریز اعضای گروه تبریز سلامت به همراه مسئولین محترم مرکز سلامت شهرداری تبریز   جناب آقای دکتر رحیمی و ریاست محترم ،ورزش دوست و ورزشکار شورای اسلامی شهر تبریز به همراه ریاست پینت بال استان  جناب اقای یوسف جاویدان در بازی پر هیجان پینت بال در جوی بسیار صمیمانه به رقابت پینت بال پرداختند

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

There are no products
0

Your Cart