اولین بار در تاریخ آموزشی و ورزشی استان آذربایجانشرقی

برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی رشته تربیت بدنی با همکاری پژِوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم وتحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

salamat copy

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک دیدگاه

0

Your Cart

There are no products