تبریز سلامت

 

دیدار مدیر عامل موسسه فرهنگی ، ورزشی انصار ولایت آذربایجان و تبریز سلامت جناب آقای یوسف جاویدان با رئیس جدید سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر جعفر محسنی.


تبریز سلامت


دوره های آموزشی پزشکی سال ۹۶

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  رو کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1دستیار کنار دندانپزشک74 ساعت تئوری و 54 ساعت عملی و 12 ساعت کلنیکیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2تکنسین مقدماتی داروخانه 76 ساعت تئوری و 24 ساعت عملی بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3تکنسین پیشرفته داروخانه 90 ساعت تئوری و 40 ساعت عملی بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4کمک های اولیه و فوریت های پزشکی 40 ساعت بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---

دوره های آموزشی مجازی سال ۹۶

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  رو کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1حرکات اصلاحی و درمانی ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (تخصصی اندام تحتانی) ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحی ---بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4دوره مجازی فوریت های پزشکی 6 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
5دوره مجازی ICDL130 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---


دوره های آموزشی طب سنتی سال ۹۶

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  رو کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1مشاوره تغدیه و رژیم درمانی55 ساعت نظریبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2کاربرد درمانی گیاهان دارویی 1 28 ساعت نظری + 8 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
3کاربرد درمانی گیاهان دارویی 228 ساعت نظری + 8 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
4طب سنتی مقدماتی44 ساعت نظری + 6 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
5طب سنتی متوسطه 40 ساعت نظری +23 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
6طب سنتی پیشرفته38 ساعت نظری بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---

دوره های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر سال ۹۶

با اعطای مدرک معتبر از جهاد دانشگاهی

جهت ثبت نام  رو کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاری لینک ثبت نام وضعیتتوضیحات
1برنامه نویسی اندروید60 ساعت عملیبعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---
2طراحی صفحات وب با Asp.net50بعد از تکمیل ظرفیت
ثبت نام
فعال---

0

Your Cart

There are no products