تبریز سلامت

سایت در حال بروز رسانی لطفا جهت  راهنمایی و ثبت نام با شماره ۳۳۳۷۲۸۴۷ –  ۰۴۱ تماس  حاصل فرمایید.

 


دوره های آموزشی پزشکی

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دوره لینک ثبت نام توضیحات
دوره مشاوره پوست در داروخانه هاثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک100 ساعت ثبت نام---
تکنسین مقدماتی داروخانه 100 ساعت ثبت نام---
تکنسین پیشرفته داروخانه 110 ساعت ثبت نام---
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی 45 ساعت ثبت نام---دوره های آموزشی تجهیزات

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دوره لینک ثبت نام توضیحات
تجهیزات دندانپزشکی 1 20 ساعتثبت نام---
تجهیزات دندانپزشکی 2 20 ساعتثبت نام---
سرجیکال یونییت10 ساعتثبت نام---
تجهیزات عمومی و فیزیوتراپی 130 ساعتثبت نام---
تجهیزات عمومی و فیزیوتراپی 230 ساعتثبت نام---
تصویربرداری(مکانیکی،الکترونیکی و فیزیکی20ثبت نام---
اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی20ثبت نام---
کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

16ثبت نام---


دوره های آموزشی ICDL

با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دورهلینک ثبت نامتوضیحات
ICDL158 ساعت (3 ماه)ثبت نام---
ICDL272 ساعت (3.5 ماه)ثبت نام---


کارگاه های آموزشی

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دوره لینک ثبت نام توضیحات
تکنیک های نوین تمرینات مقاومتی1 روزثبت نام---
تمرینات مقاومتی با محدودیت گردش خون1 روزثبت نام---
ماساژ تایلندی2 روزثبت نام---
آموزش تخصصی باد کش و
ماساژ ورزشی
2 روزثبت نام---
ورزش در آب2 روزثبت نام---

دوره های آموزشی مجازی

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دوره لینک ثبت نام توضیحات
حرکات اصلاحی و درمانی ---ثبت نام---
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (تخصصی اندام تحتانی) ---ثبت نام---
ارزیابی تخصصی آسیب های ورزشی و ارائه حرکات اصلاحی ---ثبت نام---
دوره مجازی فوریت های پزشکی 6 ساعت عملیبرگزار گردید---
دوره مجازی ICDL130 ساعت عملیبرگزار گردید---


دوره های آموزشی طب سنتی

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دوره لینک ثبت نام توضیحات
کاربرد درمانی گیاهان دارویی 1 36 ساعتثبت نامپیش نیاز طب سنتی یک
کاربرد درمانی گیاهان دارویی 236 ساعت ثبت نامپیش نیاز گیاهان دارویی یک
طب سنتی یک30 ساعت (2.5 ماه)ثبت نام---
طب سنتی دو 30 ساعت (2.5 ماه)ثبت نامپیش نیاز طب سنتی یک
طب سنتی سه30 ساعت (2.5 ماه)ثبت نامپیش نیاز طب سنتی دو
طب سنتی چهار30 ساعت (2.5 ماه)ثبت نامپیش نیاز طب سنتی سه


دوره های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر

(با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه )

جهت ثبت نام  روی کلمه ثبت نام دوره مورد نظر کلیک نمائید.

عنوان دورهطول دورهلینک ثبت نامتوضیحات
برنامه نویسی اندروید60 ساعت عملیثبت نام---
طراحی صفحات وب با asp.net50 ساعتثبت نام---

There are no products
0

Your Cart